ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ
Начало / ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Направете запитване
Моля, попълнете задължителните полета
Вашето запитване е в процес на изпращане
Няма избран файл
Общ Лимит: 15MB

1. Приемане на поръчка за извършване на писмен превод в Център за преводи


Поръчки за превод се възлагат в писмен вид по e-mail, факс, куриер (избран от Вас), поща или лично на място в някои от офисите на Център за преводи - Резон ЕООД.

В поръчката задължително се уточнява следната информация с клиента:
 • име на клиента и телефон за връзка;
 • вид на документа;
 • начин на предаване /оригинал, по е-mail, по факс, по куриер, по поща/;
 • език на оригинала и език на превода;
 • преводач, коректор, редактор /по изискване на клиента се отбелязват с тикче,
 • необходимостта от коректор и редактор/;
 • имена на изпълнителите на поръчката: преводач, редактор, коректор;
 • вид на превода /бавен, бърз, експресен/;
 • дадена терминология от клиент /отбелязва се с тикче/
 • изисквания за EN 15038:2006;
 • цена на страница;
 • брой страници;
 • брой документи;
 • цена на превода;
 • срок за преводача;
 • час и дата на получаване.

2. Получаване на поръчки


Поръчките, заявени в офиса на Център за преводи - Резон ЕООД, се получават на посочената дата, срещу представяне на поръчката, издадена от Център за преводи - Резон ЕООД на клиента. Представянето на поръчката е гаранция за избягване на грешки при предаване на готовата поръчка. При получаване на поръчка, съдържаща легализация, клиентът проверява легализираните си документи. Забележки се правят на място, при получаване на поръчката. Всички документи, преведени и легализирани от Център за преводи - Резон ЕООД, се пазят 5 години след тяхното приключване.

3. Срокове


Сроковете за извършване на поръчките се уговарят с клиента и се записват в поръчката. Център за преводи - Резон ЕООД извършва следните видове поръчки:
 • Бавен превод: над 3 работни дни;
 • Бърз превод: до 3 работни дни;
 • Експресен превод: до 8 работни часа /от часа на приемане на поръчката.

4. Изчисляване на цената


Цената за писмен превод се изчислява по ценова листа, посочена в офиса на Център за преводи - Резон ЕООД, както и на уебсайта на фирмата: prevodi.rezon.bg Всички посочени цени са на база една преводна страница, съдържаща 1800 символа (писмени знака), включително интервалите. Под “преводна страница“ се разбира страница преведен текст. В този смисъл цената на превода се определя именно върху броя преведени страници, а не върху броя страници на оригинала.
При обем по-голям от 9 страници на работен ден за 8 работни часа, както и превод в извънработно време, се таксува по договаряне.
Всички посочени по-горе срокове не включват почивни дни и официални празници.
В случай, че текстът за превод, поръчан от клиента, се окаже изключително сложен, изискващ техническо време за справки и консултации, Център за преводи - Резон ЕООД запазва своето право да консултира клиента за удължаване на срока за изпълнение на

5. Рекламации


Рекламация се приема в случай, че има поръчка, съдържаща горната информация. Рекламацията се прави писмено, с изброяване и описание на грешките. След приемане на рекламацията се прави допълнителна редакция от консултант и изцяло за сметка на Център за преводи - Резон ЕООД. Ако клиентът не приеме редактирания текст, основателността на рекламацията се преценява от независим експерт. В този случай се прави процентно намаление от цената, в съответствие с преценката на независимия експерт. Ако в процеса на превод, възникне претенция от страна на клиента за използване на определени термини, които не са били уточнени предварително, Център за преводи - Резон ЕООД ще удължи срока за приключване на поръчката с цел нанасяне на корекцията на вече преведения материал. Рекламации се приемат до 14 дни след предаване на изпълнената поръчка. Рекламации при поръчки, съдържащи легализация, се правят при получаване на поръчката.

6. Конфиденциалност и архивиране


“ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВОДИ РЕЗОН” ЕООД гарантира опазването на фирмената или търговска тайна на клиентите. За конфиденциална ще се смята всяка информация, направена достояние на “ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВОДИ РЕЗОН” ЕООД и свързана с възложената работа или отнасяща се до клиента или негови свързани лица, съвместни дружества, дъщерни дружества, а също така и всяка друга информация, определена като такава преди нейното предоставяне на “ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВОДИ РЕЗОН” ЕООД. Всички преводачи подписват Декларация за поверителност и нотариално заверена Декларация за наказателна отговорност, съгласно чл. 290, ал. 2 от Наказателният кодекс за достоверността на извършените преводи. Ако с клиентите не е уговорено друго, като правило всички преводи се архивират и съхраняват на електронен носител за срок от 5 години след предаването им на клиента. По искане на клиента могат да се вземат специални мерки за защита на информацията или незабавно да бъдат унищожени всички оригинали, референтни документи и преводи.

7. Собственост върху материали и авторски права


Център за преводи - Резон ЕООД ще запази правото си на собственост и авторски права върху материалите, създадени в следствие изпълнение на Услуги по договор/поръчка. Център за преводи - Резон ЕООД не носи отговорност за всяка промяна настъпила върху смисъла на текста след финално изпращане на документите по електронен път или предаването им в хартиен вариант.

8. Други заключителни разпоредби


Спорните въпроси между страните ще бъдат решавани по пътя на преговори, а когато това е невъзможно, спора ще бъде отнасян пред българския съд.

Направете запитване
Моля, попълнете задължителните полета
Вашето запитване е в процес на изпращане
Няма избран файл
Общ Лимит: 15MB
Лиценз
Център за Преводи и Легализации "Резон" притежава лиценз от Консулски Отдел на МВнР от 1991 година.